KOREKCIJA NOSA

Korekcija nosa je uz augmentacionu mamoplastiku (povećanje grudi) najčešća operativna procedura u plastičnoj hirurgiji.

Korektivnom rinoplastikom se može promeniti veličina nosa, širina nosa, otkloniti grba sa dorzuma nosa, promeniti vrh nosa i širina nozdrva, kao i promeniti ugao između nosa i gornje usne.

Osim estetskih problema , hirurškim putem je moguće otkloniti i niz unkcionalnih smetnji koje nastaju kao posledica devijacije nosne pregrade.

Korektivna rinoplastika se radi nakon navršenih osamnaest godina starosti, (izuzev u hitnim traumatskim stanjima) jer je to vremenski period kada se završava rast koštanih nosnih struktura, čime se isključuje mogućnost postoperativnih deformacija nosa.

Korektivna rinoplastika se može raditi u opštoj ili u lokalnoj anesteziji, što zavisi od obimnosti same hirurške intervencije.

Dužina i kompleksnost zahvata zavise od individualnih faktora, kao što su struktura nosa, metoda operacije, debljina kože, godine, naravno i od želje pacijenta.

Nakon operacije pacijent nosi tampone, a preko nosa malu plastičnu masku. Tamponi se skidaju nakon 3-5 dana od operacije, a maska ostaje 5-7 dana na nosu. Neposredno postoperativno, pacijent mora da diše na usta, ima hematome na licu i očnim kapcima.

Bolova posle ovakvog hirurškog zahvata obično nema, a ukoliko se i jave moguće ih je kupirati analgeticima koje propisuje hirurg.

Najbolje je prvih par dana provesti u krevetu sa visokim uzglavljem i hladnim oblogama preko očiju koje sprečavaju stvaranje većih otoka. Fizičke aktivnosti kao što su jogging, plivanje, aerobik ili vožnja bicikla, se izbegavaju 4 nedelje nakon operacije.