KOREKCIJA USANA

Korekcija usana je termin vezan za podebljavanje, popunjavanje ili povećavanje punoće gornje, donje ili obe usne. Postoje dve mogućnosti kojima se ovi problemi mogu rešiti, a koja će se procedura upotrebiti zavisi od zajedničkog dogovora pacijenta i hirurga.

Povećanje širine rumenila usne je moguće uraditi hirurškim putem pri čemu se formira ožiljak koji se nalazi na ivici između kože i rumenila same usne (vermilionu). Hirurška korekcija se može raditi u lokalnoj ili opštoj anesteziji u zavisnosti od želje pacijenta.

Ukoliko se radi u opštoj anesteziji zahteva preoperativnu pripremu. Operativnim putem moguće je povećati samo veličinu rumenila usne, ali ne i dobiti na njenom volumenu.

Druga mogućnost podeljavanja, popunjavanja ili povećanja punoće je upotreba različitih filera (supstanci koje se ubrizgavaju injekciono) pri čemu je moguće ili samo naglasiti ivicu usne ili povećati njen volumen, odnosno dobiti na punoći.

Dobra stvar je da se naglašavanjem ivice usne ujedno ublažuju sitne bore iz pripadajuće regije (efekat se dobija zbog blagog razvlačenja kože gornje i donje usne).

Fileri su različite gustine i različitog roka trajanja postignutog efekta. Fileri u čijoj je osnovi hijaluronska kiselina, dužina efekta je od šest meseci do godinu dana, a sam efekat nestaje naglo. Pored ovih postoje fileri koji imaju duži rok trajanja efekta.

To su biopolomeri koji predstavljaju kombinaciju silikona i kolagena, trajnost im je oko godinu i po do dve godine. Postoje i fileri sa višegodišnjim dejstvom koji sadrže vodu u visokom procentu i kod kojih se vrši stalna razmena molekula vode sa okolnim tkivom što mu omogućava da se na neki način inkorporira sa tkivom u koje se ubrizgava i time mu se bitno produžava dejstvo.

Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji, traje nekoliko minuta. Neposredno postoperativno dolazi do pojave otoka tako da se hladni oblozi preporučuju par dana.