PODIZANJE GRUDI

Hirurška intervencija kojom se podižu i oblikuju opuštene dojke. Opuštanje dojki je posledica više faktora: trudnoće, dojenja i biološkog starenja.

Pre Operacije:

Stepen opuštenosti dojki se meri odnosom položaja bradavice i brazde ispod dojki. Ukoliko su dojke i uvećane, može se istovremeno izvršiti i njihovo smanjivanje. Ako su naprotiv male sa nedovoljno tkiva, mogu se povećati ubacivanjem proteze. Provera opšteg zdravstvenog stanja i osnovnih laboratorijskih analiza je uobičajena. Potrebno je izvršiti i klinički i ultrazvučni pregled dojki.

Operacija:

Intervencija se izvodi najčešće u opštoj anesteziji. Manje zahvate moguće je izvesti u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji. Obično traje od dva do tri sata. Primenjuju se različite hirurške tehnike zavisno od stepena opuštenosti, starosne dobi i iskustva hirurga. Najčešće se pravi rez u obliku ključaonice ili sidra, koji obuhvata bradavicu i deo dojke ispod nje. Deo kože i po potrebi tkiva se odstranjuju, bradavica se povlači naviše i fiksira. Ako je potrebno povećanje dojki, mogu se ubaciti proteze ispod žlezdanog tkiva ili grudnog mišića. Zavisno od tehnike, konci zaostaju oko bradavice i-ili vertikalno naniže i duž brazde ispod dojke.

Postoperativno:

Zadržavanje u bolnici je od jedan do dva dana. Dojke se podržavaju u novom položaju namenski oblikovanim grudnjacima koji se nose nekoliko nedelja. U periodu od dve nedelje očekivani otoci i krvni podlivi se povlače. Konci se skidaju nakon sedam dana. Tih prvih nedelja dojke mogu biti preterano osetljive, te je poželjno izbegavati fizički kontakt i intenzivnije aktivnosti. Povratak na posao zavisi od obima intervencije, oporavka i profesije. Promene u osetljivosti bradavica uglavnom imaju prolazan karakter. Ožiljci su u početku tvrdi i ružicasti, ali tokom nekoliko meseci omekšavaju i blede. Generalno uzevši, funkcija dojki u stvaranju mleka i dojenju je očuvana.