SMANJENJE GRUDI

Hirurška intervencija koja podrazumeva smanjivanje veličine ženskih dojki. To se postiže odstranjivanjem viška masnog i žlezdanog tkiva i kože sa ciljem da se dobiju manje i oblikovane dojke.

Pre Operacije: Žene sa uvećanim dojkama mogu imati različite subjektivne tegobe: bolove u leđima i vratu, smetnje pri disanju ili iritaciju kože ispod dojki. Starosna dob značajno određuje motivaciju pacijenata. Mlađi pacijenti sa manje izraženim bolnim tegobama zahtevaju opreaciju više iz kozmetičkih razloga. Stariji pacijenti obično imaju izraženije bolove, te od operacije očekuju smanjivanje tegoba, dok su estetski razlozi u drugom planu. Svim pacijentima se proverava opšte zdravstveno stanje i osnovne laboratorijske analize.

Mora se izvršiti i klinički i ultrazvučni pregled dojki a po potrebi i mamografija.

Operacija: Intervencija se izvodi u opštoj anesteziji i traje od dva do tri sata. Postoji nekoliko različitih hirurških tehnika koje se primenjuju u zavisnosti od veličine i oblika uvećanih dojki, starosne dobi i želje pacijenta kao i hirurškog iskustva. Najčešći postupak je rez u obliku ključaonice ili sidra koji obuhvata bradavicu i pruža se naniže prema donjem polu dojke i sledi brazdu ispod nje. Višak žlezdanog i masnog tkiva sa kožom se odstranjuje, bradavica se podiže naviše u novi položaj. Koža sa strane se povlači prema sredini i oko bradavice formirajući novi oblik dojki. Nakon ušivanja rana, konci se nalaze oko bradavica, vertikalno naniže u duž brazde ispod dojke. Ponekad rez može biti samo oko bradavice i-ili vertikalno naniže što zavisi od veličine i oblika dojki. Prethodne tehnike se mogu kombinovati sa liposukcijom u svrhu usisavanja preostalog viška masnog tkiva obicno prema pazušnoj jami. Treba napomenuti da LIPOSUKCIJA dojki kao samostalna procedura smanjivanja njihove velicine može značajno ublažiti bolne smetnje pacijenata, iako su indikacije jako retke. U tim slućajevima period oporavka je ubrzaniji, a rezovi skoro neprimetni.

Postoperativno:

Period zadržavanja u bolnici je jedan do dva dana. Namenski oblikovani grudnjaci podržavaju novi oblik i velicinu dojki. Oni se nose nekoliko nedelja dok se otok i podlivi ne povuku. Ukoliko je plasirana, drenaža se vadi prvog ili drugog dana. Konci se skidaju nakon sedam dana.U ovom periodu postoje blagi ili umereni bolovi koji se kontrolišu analgeticima. Povratak na posao se može očekivati nakon dve do tri nedelje, zavisno od oporavka i profesije. Izbegavati teže fizičke aktivnosti mesec dana, a direktno izlaganje suncu tri meseca. Ožiljci su prvih meseci ružicasti i tvrdi, a potom omekšavaju i blede. U slučajevima grubih ili razvučenih ožiljaka, moguća je naknadna korekcija nakon godinu dana.