solution pixwords solution Pixwords 4 lettres solution Pixwords 7 lettres solution Pixwords 8 lettres solution Pixwords 13 lettres solution Pixwords 16 lettres word academy answers
Uklanjanje mladeža | Pandja i Maraš

Uklanjanje mladeža

uklanjanjemladezaSve promene na koži, kao što su različite maligne tumefakcije, benigne promene koje po svojoj lokalizaciji mogu imati potencijalno maligni karakter i koje potom zahtevaju ozbiljne rekonstruktivne postupke, kao i niz promena koje predstavljaju samo estetski problem mogu se otkloniti najčešće u lokalnoj anesteziji, hirurškim postupcima koji su relativno kratkotrajni i ne zahtevaju posebnu preoperativnu pripremu niti specijalan postoperativni oporavak.

Sve uklonjene promene šalju se na patohistološku verifikaciju. Pored klasičnih operativnih metoda, a u zavisnosti od karaktera same promene, kao i od njene veličine i lokalizacije, mogu se uklanjati laserom ili radio talasima u lokalnoj anesteziji pri čemu se za vrlo kratko vreme koža u potpunosti regeneriše i za sobom ne ostavlja vidljive ožiljke.

Mladeži, koji često izazivaju strah kod pacijenata, takođe se mogu ukloniti. Njihovo uklanjanje se preporučuje u koliko se mladež menja, raste, svrbi, krvari bez prethodnog povređivanja ili se javlja sekrecija, ako mu se menja boja ili granice postaju nejasne u odnosu na okolno tkivo.

Takođe mladeže koji se ne menjaju, a nalaze se na mestima koja su podložna povređivanju, treba skinuti. Samo uklanjanje mladeža se radi hirurškim ekscidiranjem u lokalnoj anesteziji, a potom se radi obavezna patohistološka verifikacija ekscidirane promene.