UKLANJANJE OŽILJAKA

Svako narušavanje celovitosti kože ima za posledicu stvaranje ožiljaka. Oni neizbežno nastaju nakon otvorenih povreda, dubokih opekotina, infekcija kože, kao i hirurških intervencija.

Mogu biti manje ili više uočljivi, sa funkcionalnim posledicama ili bez njih. Sve osobe ne pokazuju istu sklonost ka stvaranju ožiljaka. Postoje i određene regije tela sa većim rizikom od formiranja upadljivih i grubih ožiljaka.

Pre Operacije:

Korekciji ožiljaka se pristupa iz estetskih ili funkcionalnih razloga. Treba znati da ne postoji operativna tehnika kojom se oni potpuno uklanjaju. Ožiljci imaju dugotrajan period sazrevanja, od više meseci do godinu dana, te korekcije treba odložiti do završetka tog procesa. Izuzetno se tretiraju neki ožiljci i pre tog perioda iz funkcionalnih razloga (na kapcima kod opekotina, na pregibima prstiju i sl.). Ako postoji sklonost ka stvaranju keloidnih ožiljaka, uvek je prisutan rizik od ponovne pojave nakon intervencije, uprkos primeni dodatnih mera (kortikosteroidne masti ili injekcije, kompresivni zavoji, zračenje).

Operacija:

U plastičnoj hirurgiji se primenjuje više tehnika za korekciju ožiljaka. Najjednostavnija procedura je isecanje ožiljka i potom približavanje ivica rane. Koristi se kada ima dovoljno okolnog tkiva. U novije vreme u upotrebi je poseban samolepljivi flaster od silikonskog gela, kojim se pokriva rana nakon skidanja konaca. On se primenjuje od 3 do 6 meseci. Međutim, ovaj flaster nema efekta u tretmanu starih ožiljaka. Kod ožiljaka koji povlače okolno tkivo izazivajući funkcionalna ograničenja, najčešće se primenjuje takozvana Z plastika, kojom se menja pravac ožiljka i smanjuje snaga povlačenja. U slučajevima kada ožiljci nastaju sa gubitkom tkiva, postoji nedostatak kožnog pokrivača. Izbor nadoknade može biti transplantacija kože sa iste osobe. Rezultati su često neprihvatljivi zbog promena u pigmentaciji presađene kože. Izraženiji nedostatak kože takođe se može obezbediti tehnikom širenja kože. To podrazumeva ubacivanje silikonskog balona u zdravo tkivo pored ožiljka. Balon se postepeno povećava periodičnim punjenjem fiziološkim rastvorom. Kada se koža dovoljno raširi, balon se izvadi, ožiljak iseče i nadomesti rastegnutom kožom.

Postoperativni saveti:

Sveže ožiljke ne treba direktno izlagati suncu u periodu od nekoliko meseci. Primenjuju se različiti preparati u obliku masti ili gela kako bi ožiljci bili što manje izraženi, ali je njihov efekat nepouzdan.